Jag hann inte lämna in Studieaktiveringsuppgiften, vad gör jag nu?

I första hand och om det fortfarande är under första studieveckan kan du kontakta din lärare och be om en förlängd deadline. 


Alternativt kan du direkt påbörja dina studier och lämna in första aktiviteten. Den räknas också som studieaktivitet.