Hur återaktiverar jag mig till en kurs jag blivit avregistrerad från?

Är du inte aktiv i din kurs blir du avregistrerad. För att bli återaktiverad i kursen tar du kontakt med din lärare som gör bedömningen om det är möjligt för dig att fortsätta din kurs eller inte.